Untitled Document
Gjuha/Јазик/Language: Shqip | Македонски | English
Untitled Document   Untitled Document
Услуги

GGF
Website sponsored by:
Gemeinden Gemeinsam Freiamt (GGF)

Семинари
26/03/2014
Јавна дебата за трговија со луѓе

Јавна дебата за Програма за ресоцијализација и реинтеграција на жртви на трговија со луѓе и Програма за реинтеграција на деца жртви на трговија со луѓе.

Оваа јавна дебата беше организирана од страна на Министерството за труд и социјална политика, Национален механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе во соработка со Локалната комисија за борба против трговија со луѓе на општина Тетово.

-Локација: Салата на Општина Тетово

 
Untitled Document
Фото галеријаUntitled Document
 
 
© Women's Forum - Tetovë, Macedonia 2011