Untitled Document
Gjuha/Јазик/Language: Shqip | Македонски | English
Untitled Document   Untitled Document
Услуги

GGF
Website sponsored by:
Gemeinden Gemeinsam Freiamt (GGF)

Публикации
20-03-2008
Мониторинг Извештај

Мониторинг Извештај за процесот на подготовка на програмите и буџетот на општина Тетово од родова перспектива за планирањето и трошењето на јавните пари во општина Тетово во однос на пристапот до јавни услуги за социјална заштита - услуги за згрижување на деца од предучилишна возраст.

Превземи документ (pdf)

 
Untitled Document
Фото галеријаUntitled Document
 
 
© Women's Forum - Tetovë, Macedonia 2011