Untitled Document
Gjuha/Јазик/Language: Shqip | Македонски | English
Untitled Document   Untitled Document
Sherbime
 
Kampanja

GGF
Website sponsored by:
Gemeinden Gemeinsam Freiamt (GGF)


 
Fillim
15-06-2020
Mbrojtja sociale e qytetarëve në Komunën e Tetovës
Broshurë
15-06-2020
BARAZIA GJINORE NËPËRMJET VETËQEVERISJES LOKALE PARTICIPUESE GJENDJET DHE SFIDAT
Broshurë

Projektet e realizuara 2001-2018
Projektet e realizuara të Forumit të Gruas-Tetovë
05-05-2019
Plani strategjik
PLAN STRATEGJIK i shoqatës për vitet 2018-2023
15-01-2019
Raporti vjetor 2018
Raport për vitin 2018
18-09-2018
Publikim: FUQIZIMI EKONOMIK I GRAVE NË RAJONIN E POLLOGUT
Shkarkoni publikimin FUQIZIMI EKONOMIK I GRAVE NË RAJONIN E POLLOGUT përmes përfaqësimit dhe promovimit të të drejtave të tyre pronësore

Raporti vjetor për vitin 2017
Raporti vjetor për vitin 2017
20-05-2015
Raporti financiar 2015
Raporti financiar 2015

Fletushkë informative
Fletushkë informative

Drejt barazisë gjinore në pronë dhe trashëgimi
Flyer
20-03-2013
HULUMTIM MBI TË DREJTAT PRONËSORE DHE TRASHËGIMORE TË GRAVE NË RAJONIN E POLLOGUT
HULUMTIM MBI TË DREJTAT PRONËSORE DHE TRASHËGIMORE TË GRAVE NË RAJONIN E POLLOGUT
08-08-2016
Thirrje për ekspert/e
për përgaditjen e analizës për situatën me të drejtat pronësore dhe trashiguese të grave në rajonin e Pollogut
10-09-2014
Hapja e Info Point Office ne Tetove
Info Point Office ne Tetove
15-07-2014
Takim keshillues per Programin IPA 2014 sipas IPA 2
Programin IPA 2014 sipas IPA 2
26-03-2014
Debat i publik per trafikimin e qenieve njerezore
Debat publik per programin per rivendosjen dhe ri-integrimin te viktimave te trafikimit me njerez
27-08-2014
Mundësitë për gratë e papunësuara në Maqedoni
Dokumentacioni i proektit për pregatitje
Untitled Document
Foto galeriaUntitled Document
 
 
© Women's Forum - Tetovë, Macedonia 2011