Untitled Document
Gjuha/Јазик/Language: Shqip | Македонски | English
Untitled Document   Untitled Document
Услуги

GGF
Website sponsored by:
Gemeinden Gemeinsam Freiamt (GGF)


 
Почеток
17-09-2021
Повик за ангажман за подготовка анимирано видео
15-06-2020
Социјална заштита на граѓаните во Општина Тетово
Брошура
26-05-2019
Финансиски извештај 2018
Финансиски извештај 2018
26-05-2019
Финансиски извештај 2017
Финансиски извештај 2017

Финансиски извештај 2016
Финансиски извештај 2016
05-06-2019
РОДОВА ЕДНАКВОСТ ПРЕКУ ПАРТИЦИПАТИВНА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА СОСТОЈБИ И ПРЕДИЗВИЦИ
Брошура
05-05-2019
Стратешки план 2018-2023
Стратешки план 2018-2023

Проекти на здружението 2001-2018
Проекти на здружението 2001-2018

ПРАВИЛНИК за анти - дискриминација и заштита од вознемирување на работното место
ПРАВИЛНИК за анти - дискриминација и заштита од вознемирување на работното место

Правилник за судир на интереси
Правилник за судир на интереси
15-01-2019
Годишен извештај 2018
Годишен извештај 2018
18-09-2018
Публикација: ЕКОНОМСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН
Превземете публикација: ЕКОНОМСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН преку застапување и промовирање на нивните имотни права

Годишен Извештај за 2017 година
Годишен Извештај за 2017 година
05-05-2016
Мониторинг Извештај
во однос на пристапот до услуги од сферата на економски развој/економско зајакнување на жени
05-05-2016
Мониторинг Извештај
во однос на пристапот до јавни услуги за социјална заштита - услуги за згрижување на деца од предучилишна возраст

Финансиски Извештај 2015
Финансиски Извештај 2015
15-05-2017
Годишен извештај 2015
Годишен извештај на асоцијацијата за 2015 година
15-06-2020
Информативен леток
06-04-2017
Кон родова еднаквост преку имоти наследство
Флаер
22-03-2017
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ И НАСЛЕДНОТО ПРАВО НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН
ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ И НАСЛЕДНОТО ПРАВО НА ЖЕНИТЕ ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН
08-08-2016
Повик за експерт/ка
за подготовка на анализа за состојбата со имотните и наследните права на жените во Полошкиот регион
12-02-2016
Повик за експерт/ка
за подготовка на анализа за ограничувачките бариери кои ги попречуваат жените од ранливите категории да се вклучат на пазарот на труд
10-09-2014
Отварање на Info Point Office во Тетово
Info Point Office во Тетово
15-07-2014
Консултативна средба за IPA 2014 Програмата под IPA 2
IPA 2014 Програмата под IPA 2
26-03-2014
Јавна дебата за трговија со луѓе
Јавна дебата за Програма за ресоцијализација и реинтеграција на жртви на трговија со луѓе
27-08-2014
Можности за невработените жени во Македонија
Документација на проектот за обука
Untitled Document
Фото галеријаUntitled Document
 
 
© Women's Forum - Tetovë, Macedonia 2011