Untitled Document
Gjuha/Јазик/Language: Shqip | Македонски | English
Untitled Document   Untitled Document
Услуги

GGF
Website sponsored by:
Gemeinden Gemeinsam Freiamt (GGF)

Публикации
27/08/2014
Можности за невработените жени во Македонија

МНЖМ стои за „квалификација за жените од малцинските заедници преку профилирањето, програмите за обука и советувањето за работа“. Ова е проект финансиран од Оперативната Програма за Менаџирање на Човечки Ресурси 2007-2013 (IPA Component IV и цели кон подобрување на шансите за вработување на жените од етничките заедници во Македонија. Проектот е започнат во Ноември 2012 за период од 17 месеци.

 

Можности за невработените жени во Македонија.pdf 

 
Untitled Document
Фото галеријаUntitled Document
 
 
© Women's Forum - Tetovë, Macedonia 2011