Untitled Document
Gjuha/Јазик/Language: Shqip | Македонски | English
Untitled Document   Untitled Document
Sherbime
 
Kampanja

GGF
Website sponsored by:
Gemeinden Gemeinsam Freiamt (GGF)

Sherbime
25/03/2016
Qendra për ndihmë juridike

 Vendi: Tetovë
Grupi qëllimor:  Qytetarë
Aktivitete: Dhënija e ndihmës juridike  
Periudha kohore: 09.2003-2009   
Finansuar: ESE-Shkup

Qëllimi i projektit është dhënija e ndihmës juridike femrës e cila është viktimë e dhunës familjare  pa marrë parasysh përkatësinë e saj nacionale, moshën apo religjionin dhe atë e tëra kjo bëhet pa kompenzim materijal
 
Untitled Document
Foto galeriaUntitled Document
 
 
© Women's Forum - Tetovë, Macedonia 2011