Untitled Document
Gjuha/Јазик/Language: Shqip | Македонски | English
Untitled Document   Untitled Document
Sherbime
 
Kampanja

GGF
Website sponsored by:
Gemeinden Gemeinsam Freiamt (GGF)

Kampanja
25/03/2016
Kampanja informative kundër trafikimit me njerëz në nivel regjional

Vendi: Tetovë
Grupi qëllimor: Të rinjtë

Aktivitete: Ngjitja e plakateve me logon “mos i mbyll sytë para trafikimit me njerëz”, distribuimi i materijalit informativ me të njëjtën logo (kësula, maica, lidhëse për mobila etj), pjesmarja në debatet televizive në televizionet lokale në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimimit dhe Shkencës.

Finansuar: IOM dhe Qeveria e Finlandës

Qëllimi: Ngritja e vetëdijes dhe informimi tek të rnjtë për praninë dhe reziqet nga paraqitja e dukurisë të trafikimit më njerëz nëpërmjet kampanjës informative.

 
Untitled Document
Foto galeriaUntitled Document
 
 
© Women's Forum - Tetovë, Macedonia 2011