Untitled Document
Gjuha/Јазик/Language: Shqip | Македонски | English
Untitled Document   Untitled Document
Sherbime
 
Kampanja

GGF
Website sponsored by:
Gemeinden Gemeinsam Freiamt (GGF)

Publikime
27/08/2014
Mundësitë për gratë e papunësuara në Maqedoni

MGPM qëndron për “Për përmirësim të Punësimit të Grave të Komuniteteve Pakicë përmes profilimit/vlerësimit, programeve për stërvitje dhe këshillimit për punë “. Ky projekt është finansuar nga Programi Operativ për Menaxhim të Burimeve Njerëzore 2007-2013 (IPA Component IV) dhe ka për qëllim për-mirësimin e punësimit të grave nga komunitetet pakicë në Maqedoni. Ky projekt është nisur në Nëntor 2012 në periudhë prej 17 muajsh.

Mundësitë për gratë e papunësuara në Maqedoni.pdf 

 
Untitled Document
Foto galeriaUntitled Document
 
 
© Women's Forum - Tetovë, Macedonia 2011